Rejestracja

Załóż nowe konto
*
*
*
*
*
*
*
Dodatkowe dane
*

W związku z zarejestrowaniem się przez Panią/Pana w systemie internetowej sprzedaży biletów pks.pl dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych - spółkę Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie przy Alei Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się w § 11 Regulaminu Internetowej sprzedaży biletów krajowych serwisu www.pks.pl (dalej: „Regulamin”).

Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są do uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.INFORMACJA TELEFONICZNA

+48 703 40 33 40

Koszt 2,10 zł netto za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia udziela informacji o krajowych połączeniach autobusowych - brak możliwości zakupu biletu oraz dokonywania rezerwacji.

Pamiętaj! Przerwa techniczna w systemie w czasie 23:30 - 1:00. Zakup biletów w tym czasie jest niemożliwy.

DLA BIZNESU/PARTNERÓW